Protocol d’actuació per a la tramitació del certificat de delictes de naturalesa sexual de voluntaris del PAE

Protocol d’actuació pactat per a la Coordinació dels Espais Socials de l’Àrea Social de la Fundació Catalunya La Pedrera, davant que alguns dels projectes de l’entitat promouen el voluntariat amb el col·lectiu d’infants i adolescents que hi participen.