Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019

Aquesta iniciativa municipal desplega
una mirada socioeconòmica transformadora
de la realitat urbana i un programa d’acció
amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les
desigualtats socials i territorials i promoure una
economia al servei de les persones i de la justícia
social.
El Pla d’Impuls recull una diagnosi, el procés
d’elaboració i el conjunt d’actuacions que es
volen dur a terme en els propers anys a Barcelona.