Pla d’Acció de l’Economia Social i Solidària davant la crisi: Mesures a implentar des de les administracions públiques

Una proposta amb mesures concretes dirigides en una primera etapa a Administracions Públiques i pròximament a iniciatives de l’ESS i a la ciutadania. En aquesta primera fase, s’inclouen mesures per fer front a les dificultats per a l’ESS que presenta a curt termini la crisi de la Covid-19 i mesures per blindar la política pública de suport a l’ESS i crear mecanismes per situar-la a la base d’una nova matriu productiva a mitjà termini.