Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014

El Panoràmic de les Associacions de Barcelona és una eina col·laborativa creada des del propi món associatiu amb l’objectiu de generar coneixement útil per enfortir les associacions de la ciutat. Amb aquest objectiu, es realitza una recollida sistemàtica d’informació sobre la qual es treballa per aconseguir visibilitat sectorial i eines de millora associativa.