Nota informativa sobre “Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual”

Davant la nova Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, s’ha elaborat aquest document on s’explica com tramitar el Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals (basat en la nota informativa elaborada per la Fundació Pere Tarrés)