Memòria i tancament econòmic 2023, i pla i pressupost 2024 (versió sintetitzada)

Memòria d’activitats 2022 amb tancament econòmic 2022 i pla d’actuacions 2023 amb pressupost 2023 de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Aquesta és una versió resumida de l’activitat del 2022 i de la proposta per al 2023. A la web també podeu trobar una versió extensa d’aquesta versió sintetitzada.

La versió sintetitzada també la trobareu en presentació Prezi.