Memòria i tancament econòmic 2023, i pla i pressupost 2024 (versió extensa)

Memòria d’activitats 2023 amb tancament econòmic 2023 i pla d’actuacions 2024 amb pressupost 2024 de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS). Versió extensa.