Memòria i tancament econòmic 2022, i pla i pressupost 2023 (versió extensa)

Memòria d’activitats 2022 amb tancament econòmic 2022 i pla d’actuacions 2023 amb pressupost 2023 de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Aquesta és una versió detallada de l’activitat del 2022 i de la proposta per al 2023. A la web també podeu trobar una versió més resumida i visual d’aquesta versió més extensa.