Memòria i tancament econòmic 2021, i pla i pressupost 2022 (versió sintetitzada)

Memòria d’activitats 2021 amb tancament econòmic 2021 i pla d’actuacions 2022 amb pressupost 2022 de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Aquesta és una versió resumida de l’activitat del 2021 i de la proposta per al 2022. A la web també podeu trobar una versió extensa d’aquesta versió sintetitzada.

La versió sintetitzada també la trobareu en presentació Prezi.