Memòria i tancament econòmic 2020, i pla i pressupost 2021(versió sintetitzada)

Memòria d’activitats 2020 amb tancament econòmic 2020 i pla d’actuacions 2021 amb pressupost 2021

Versió presentació Prezi