Memòria d’activitats 2019 amb tancament econòmic 2019 i pla d’actuacions 2020 amb pressupost 2020 (versió extensa)