Memòria amb tancament econòmic 2018 i pla d’actuacions amb pressupost 2019