Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats

Aquesta puclicació té per objectiu oferir a les entitats de la ciutat un material pràctic en matèria d’igualtat de gènere, adaptat a les seves necessitats, tant en el funcionament intern com pel que fa a les activitats i projectes que impulsen.