Manual for the curricula of training courses for persons responsible for work with volunteers

L’objectiu d’aquest manual és aportar a les persones que són responsables de la concepció i realització de cursos de formació, un marc bàsic per al disseny d’una oferta moderna que estigui orientada a la pràctica que aporta la formació .