L’ocupació en el Tercer Sector Social Català des de la perspectiva de gènere

L’informe neix amb la voluntat de generar un instrument de coneixement i millora contínua en matèria d’equitat de gènere en el si de les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya i ho fa amb la voluntat de quedar-se, amb el convenciment que el sector necessita una eina pròpia d’anàlisi amb perspectiva de gènere sobre la presència i rol de les dones en el sector.