L’ocupació en el tercer sector social català des de la perspectiva de gènere

Informe quantitatiu ‘pioner’ que permet aprofundir en la realitat de l’ocupació en el Tercer Sector Social des de la perspectiva de gènere. Neix amb la voluntat de generar un instrument de coneixement i millora contínua en matèria d’equitat de gènere en el si de les organitzacions.