Llei Catalana de voluntariat i de foment de l’associacionisme

La Llei Catalana de voluntariat i de foment de l’associacionisme regula per primer cop el model català del voluntariat i té per finalitat protegir l’associacionisme i el voluntariat, tot donant-los suport com a agents de transformació social.