L’impacte de la reforma horària en l’associacionisme, el Tercer Sector i l’Economia Social

Aquest document fa referència a l’impacte de la reforma horària en l’associacionisme i el Tercer Sector. Recull els treballs realitzats en els darrers quatre anys amb la col·laboració de les entitats, proposa una metodologia d’autoavaluació (en la dimensió de voluntariat i associacionisme i en la dimensió de tercer sector i/o economia social) i finalment convida, amb unes recomanacions, el sector a impulsar canvis per enfortir-se a través de la oportunitat que ofereix aquest nou paradigma.