Ley del Voluntariado

La nova Ley de Voluntariado aposta per un voluntariat obert, participatiu i intergeneracional. Dóna cobertura a una acció voluntària sense adjectius, sense excloure, i afavoreix que pugui promoure’s no només en el Tercer Sector, sinó en d’altres àmbits més novedosos, com les empreses, les universitats o les pròpies Administracions públiques. Així mateix, es valoren i reconeixen les noves formes de voluntariat.