Lever project

El projecte LEVER és un ambiciós projecte ERASMUS +, amb el qual es pretén produir un model de validació i certificació de competències transversals adquirides per vies informals i no formals, a través d’experiències de voluntariat. Es va dur a terme entre els mesos de setembre de 2014 i desembre de 2016 i ha comptat amb la participació de 8 organitzacions europees amb diferents perfils (Associacions, formació, validació d’aprenentatges i recerca).