L’economia social i les fundacions

Aquesta primera aproximació a l’univers de l’economia social busca descriure els seus principals components, així com també recollir i analitzar les diferents definicions d’economia social fetes per les institucions europees, com la Comissió i el Parlament, arran de la cada vegada major incidència del concepte d’economia social.
Posa el focus especialment en el sector fundacional com un dels seus integrants de ple dret, juntament amb les cooperatives, les mutualitats, les associacions, les empreses socials i institucions paritàries de protecció social.