L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora a partir de l’anàlisi de casos

L’objectiu d’aquesta anàlisi ha estat el d’identificar els principals reptes que afronta el tercer sector social per introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les diferents entitats que el composen. Això s’ha fet a través d’una anàlisi de casos recollits a partir de l’acompanyament realitzat a 10 entitats del tercer sector en diferents àmbits d’intervenció.