Las ONGs ante los objetivos de desarrollo sostenible. Propuesta de acción del Pacto Mundial

La publicació vol guiar a les ONG en l’alineació de les seves estratègies amb el marc de l’Agenda 2030 i mesurar i gestionar la seva contribució als ODS. A més, inclou el cas d’estudi de III Pla Estratègic del Tercer Sector d’Acció Social i la seva alineació amb els ODS. Aquesta guia és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i la Plataforma d’ONG d’Acció Social.