La gestió del padró municipal d’habitants. Entitats i ONGs