Inscrita en el Cens d’entitats juvenils

Inscrita amb el número 3641, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit d’actuació Coordinació d’entitats