Inscrita a Barcelona al Registre d’Entitats-Departament Justícia

Inscrita a Barcelona al Registre d’Entitats-Departament Justícia/número 155, Secció 2a.