Inscrita a Barcelona al Registre d’Entitats-Departament Justícia