Inscrita al Registre d’entitats, serveis i establiments socials amb el número de registre E00707