Inscrita en el Registre d’Associacions (delegació Barcelona)

Inscripció de la delegació de Barcelona en el Registre d’Associacions.