Inscrita en el Registre d’Associacions (delegació Barcelona)