Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya 2016

Aquest document, elaborat pel Consell General de Serveis Socials de la Generalitat, fa una anàlisi del context i de les necessitats socials prioritàries a Catalunya.