Informe sobre exclusió i desenvolupament social a la diòcesi de Barcelona

Resultats de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials 2021