Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social

L’objectiu d’aquesta edició de l’informe INSOCAT – Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu és conèixer els efectes de la crisi econòmica en la vida quotidiana de les famílies i veure si les situacions de pobresa i desigualtat que genera són diferents entre els homes i les dones. És a dir, com condiciona o modifica la distribució de les tasques familiars…