Informe INSOCAT: Les veus de la pobresa des de dins

L’informe d’indicadors socials il·lustra amb aportacions d’usuaris i professionals d’entitats socials els “processos pels quals les persones queden atrapades en la pobresa” a causa d’una espiral de problemes cada vegada més difícil de trencar.