Informe de l’associacionisme i el voluntariat a l’àmbit metropolità de Barcelona