Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya

És una diagnosi clau per preservar el tresor social que són els ciutadans i ciutadanes que decideixen cedir, de manera altruista, el seu temps a la societat de què formen part.
L’Informe és especialment rellevant, ja que des de 2001 no es disposava d’un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aportés dades fidedignes sobre la situació del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.