Implicacions jurídiques de la declaració d’estat d’alarma per a entitats de voluntariat

A causa de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19, les organitzacions es troben davant d’una situació d’inseguretat jurídica en la gestió del funcionament de la pròpia entitat.
En aquest document es vol oferir una petita guia dels temes més rellevants en relació a totes les qüestions legals que tenen a veure amb el funcionament de les entitats de voluntariat en aquest moment.