Immigració, igualtat i convivència: un repte per al voluntariat social

Quadern de camp que pretén abordar el fet migratori, en general, i en relació amb les entitats de voluntariat d’acció social, en particular. És un recull de reflexions i propostes que donen fe del repte que suposa la immigració, la convivència i la igualtat. Vol ser una eina útil, de treball, de punt de partida. Una fotografia de la realitat que viuen i expressen les entitats federades.