Historia del voluntariado en España

Informe que recull l’evolució de les 82 entitats sòcies que conformen la xarxa de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).