Guia RSE. Guia per a la implementació d’un model de Responsabilitat Social i de Voluntariat d’Empresa

El document té com a objectiu ser una eina per a les entitats que les ajudi a desenvolupar i implementar estratègies eficaces en la generació de projectes conjunts amb empreses. A la Guia s’exposen 19 exemples de bones pràctiques i s’explica el protocol intern de les entitats per millorar la relació amb les empreses i el voluntariat corporatiu.