Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per a associacions

El document ha estat elaborat amb la finalitat d’enfortir el vincle d’associacions amb l’economia solidària i facilitar un consum amb un impacte positiu en l’entorn.