Guía práctica de autodiagnóstico y compliance para entidades sociales

La guia és una eina pràctica per a les entitats socials per tal que millorin el seu compliment normatiu, sobretot en matèria de prevenció de riscos delictius i les seves polítiques de responsabilitat social corporativa. Pretén proporcionar els criteris que ha de seguir l’organització per autodiagnosticar-se i conèixer en quina situació de compliment es troba i implantar un model de Compliance adaptat a l’organització.