Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social

La Guia aspira a proveir un marc conceptual i metodològic comú i bàsic que contribueixi a motivar i orientar la pràctica avaluativa de les entitats per tal de donar resposta a preguntes sobre l’acció d’aquestes.