Guia per millorar la participació interna de les entitats

Aquest recurs conté eines i idees útils per a diagnosticar la participació i el funcionament democràtic de l’entitat i per millorar aquestes dues qüestions. S’analitzen els diferents espais i canals de participació que pot tenir una entitat, començant per l’assemblea, per a la qual s’identifiquen els possibles problemes i s’ofereixen propostes per treballar-los.