Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

Una eina per a la millora de la participació interna i gestió democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, impulsat per La Confederació l’any 2017 amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.