Guia del mercat social

La guia presenta els elements conceptuals bàsics del mercat social i els connecta no només amb l’ESS sinó també amb el desenvolupament humà local. D’altra banda, també aporta un esquema metodològic que integra la producció de béns i serveis, les finances i el treball per desplegar estratègies de mercat social.
El document recull 29 casos d’interès que poden inspirar els àmbits locals quan es tracti d’emprendre iniciatives destacant El Mercat Social de la FCVS.