Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics

Amb la finalitat de donar suport a les entitats i facilitar-los el compliment de la Llei de Transparència, aquesta Guia pretén establir un marc simple i clar de les seves obligacions i facilitar-los un seguit de criteris sobre els aspectes de la Llei que necessiten més concreció. D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya presta un suport efectiu a les associacions i fundacions obligades per la Llei de transparència.