Guia d’Assessorament Unions Temporals d’Entitats (UTEs) Per a què serveixen i com constituir-les

Per una col·laboració temporal-puntual o de curta durada és habitual
signar un conveni de col·laboració, però també hi ha d’altres fórmules com la constitució d’una UTE (unió temporal d’empreses a la que ens referirem al llarg de la guia com a unió temporal d’entitats) o la simple subcontractació. En aquesta guia s’exposa què és una UTE, en quins casos és interessant plantejarse crear-ne una, com fer-ho i altres questions
relacionades.