“Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats”.

L’objectiu de l’estudi és donar a conèixer la situació actual de l’organització horària, gestió del temps i les mesures de conciliació de la vida professional, personal i familiar a les entitats socials.