Foment de l’ús del mercat social al Tercer Sector Social de Catalunya

L’informe de l’estudi té per objectiu realitzar un diagnòstic per al foment de l’ús del mercat social a les entitats del Tercer Sector Social.
Les conclusions i les propostes que es presenten són el resultat de la maduració i l’anàlisi dels inputs rebuts en les diferents fases del treball de camp per part de l’equip d’I-LabSo.