Equitat de gènere a les entiats i associacions de Barcelona

L’informe pretén aprofundir en el coneixement respecte a la participació de les dones en les organitzacions sense afany de lucre de la ciutat. El document ha permès fer una diagnosi sobre la participació ciutadana des de la perspectiva de gènere en les entitats no lucratives de Barcelona. Aquesta diagnosi es nodreix de les dades recollides en El Panoràmic 2018.