Els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat

La monografia ‘La Llei del voluntariat pas a pas’ vol desgranar, de manera planificada, els principals aspectes que la Llei planteja, oferint una lectura més amable i didàctica. A partir de l’experiència de diverses entitats, el document intenta avançar des de la realitat de les entitats cap al compliment de la Llei. La quarta part, se centra en els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat.